Získali sme podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

Získali sme podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

Handrbolka > blog > Oznamy > Získali sme podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

Lesný klub Handrbolka vznikol v roku 2015 a je prvým lesným klubom v TN kraji. Jeho cieľom je výchova detí predškolského veku. Naše aktivity sú zamerané na spoznávanie prírody a života v lese a na lúkach a kladú dôraz na kreatívnu prácu s prírodnými materiálmi. (drevo, hlina, kamene, voda, listy, kvety, plody a i.)

Cieľom nášho projektu „Enviro vzdelávanie v lesnom klube“ je pripraviť podklady pre pravidelnú výuku environmentálnej tematiky. Pripraviť plán aktivít a tém pre  deti predškolského veku a deti prvého ročníka ZŠ a vzdelávanie realizovať.

Vďaka podpore nášho projektu zo Zeleného vzdelávacieho fondu si budeme môcť nakúpiť rôzne pomôcky ako lupy, mikroskopy, kolobeh vody, puzzle, vývinové cykly hmyzu a zvierat a tiež hamaky a spacáky na oddych v prírode.

Veľmi sa na náš projekt tešíme a na využívanie pomôcok pri vnútorných ako i vonkajších aktivitách.

 

Najnovšie

Kategórie

Archív