Registrácia

Registrácia

Handrbolka > Registrácia

Back To Homepage
Registristrácia dieťaťa

0915 135 421, 0908 498 596

handrbolka@gmail.com
Kubrická 94, 911 01 Trenčín

  meno:

  narodený(á):

  adresa:

  e-mail:

  tel:

  Vzelávacia skupina:

  školský rok:

  Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely registácie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.