Vzdelávanie-zážitok z poznania.

Vzdelávanie-zážitok z poznania.

Handrbolka > blog > Projekty > Vzdelávanie-zážitok z poznania.

Získali sme grant!

Vďaka Impact Labu od nadácie Pontis Vám môžeme byť bližšie a predstaviť Vám náš lesný klub Handrbolka. Inovatívne vzdelávanie, v ktorom spájame tradičné metódy s modernými, rozvíjame kritické myslenie a sociálne zručnosti.

Veľmi sa tešíme na program, ktorý vďaka projektu môžeme realizovať.

Čakajú nás:

1. stretnutia s verejnosťou, kde sa s vami radi uvidíme a porozprávame. Všetko sa včas dozviete na sociálnych sieťach našej LK Handrbolka.

2. vzdelávanie v prírode pre žiakov a žiačky štátnych MŠ a ZŠ. Máme pripravené zážitkové učenie, kde si budú môcť zažiť naše vzdelávanie na vlastnej koži.

3. prezentovanie inovativných prístupov vo vzdelávaní zúčastneným pedagógom a pedagogičkám.

4. účasť našich sprievodkýň na odborných prednáškach, workshopoch a diskusiách.

———————–‐—————–

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjad rené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Najnovšie

Kategórie

Archív