Občianske združenie

Občianske združenie

Handrbolka > Občianske združenie

Back To Homepage

Poslaním občianskeho združenia HANDRBOLKA, je vytváranie príležitostí na rôzne aktivity pre deti a dospelých, dôchodcov a pre malé komunity, spolupracovanie s urbárskym spoločenstvom, ochraňovanie životného prostredia, rozvíjanie informovanosti a občianskej spolupatričnosti.

Občianske združenie Handrbolka podporuje prácu s dobrovoľníkmi a prakticky uplatňuje životný štýl zohľadňujúci trvalú udržateľnosť, ochranu a úctu k prírode a aktívne prispieva k rozvoju jedinečných sociálnych vzťahov založených na vzájomnej pomoci a dôvere.

Občianske združenie Handrbolka podporuje činnosť Lesného klubu Handrbolka, ktorý sa inšpiruje konceptom lesných materských škôl.

Chcete pomôcť?

Váš dar = naše krídla.

Sme nezisková organizácia bez finančnej podpory z iných zdrojov a bez dotácie od štátu. Ak je Vám naše fungovanie blízke a máte možnosť nás podporiť formou daru, pomôže nám to udržiavať naše fungovanie aj naďalej a rozvíjať sa.

Aktuálne výzvy:

  • ročný prenájom priestorov
  • kurz jogy pre deti
  • prenájom telocvične
  • akákoľvek aj malá finančná podpora

IBAN SK32 0900 0000 0050 7569 6893

Kontaktujte nás.

Darovanie 2%

Vieme, že organizácií, ktoré robia dobré veci je veľa. Podporte ich. My sme iba jedna z možností.

Informácie potrebné pre podporu OZ Handrbolka:

Občianske združenie Handrbolka

Soblahov 872, Soblahov 91338

IČO: 42378672

Stanovy