Čo všetko sa v lete udialo?
24. novembra 2020
Každý má svoje dôvody na darovanie 2%
1. marca 2021

Preliezka pristála v decembri

Pre zdravý chrbát a zdravé nohy, športujme a hop! do prírody.

To bol názov nášho projektu, ktorého zámerom bolo vybudovať na našom dvorčeku preliezku – horizontálny rebrík, aby deti mohli posilňovať svoje chrbátiky a ruky. Robíme to síce v lese každý deň, ale radi budeme trénovať aj na dvore.

V decembri bol ten deň, kedy zrazu preliezka pristála. Deti cez okienko sledovali, ako majstri pracovali.

Tešíme sa, že po návrate do klubu ju budeme môcť využiť.

Za podporu tohto projektu ďakujeme Mestu Trenčín, Trenčianskej nadácii a rodičom našich detí.