Občianske združenie

„Kde bolo tam bolo, niekde medzi Kubricou a Soblahovským chotárom, bola osada medzi kopcami, na nádherných priestranných lúkach starých prisťahovaných Nemcov nazývaných Handrbolce. Žili tam ľudia svojím vlastným životom úzko spojeným s prírodou, zvieratami a určite i láskou, túžbami, snami a potrebami...“

Takto mi to vysvetľoval tatko, keď som bola malá a bral ma tam na naše nedeľné túry. Je to tá osada pod Ostrým vrchom, v súčasnosti Lúčky. Určite to všetko čo mi hovoril nebolo presné, ale miesto je čarovné a stojí za to sa tam vybrať na výlet. Pre nás slovo handrbolka v sebe ukrýva príjemné pohrávanie sa s jazykom a keď ho dáte vysloviť deťom, tak sa celkom zabavíte. Takto vznikol názov občianskeho združenia.

Poslaním občianskeho združenia HANDRBOLKA, je napĺňanie potrieb lokálnych komunít vytvárať rôzne aktivity pre deti a dospelých, dôchodcov, podporovať činnosť hasičského zboru, spolupracovať s urbárskym združením, ochraňovať a tvoriť životné prostredie, rozvíjať informovanosť, občiansku spolupatričnosť a spoluprácu.

Občianske združenie Handrbolka podporuje a prakticky uplatňuje životný štýl zohľadňujúci trvalú udržateľnosť, ochranu a úctu k prírode a aktívne prispieva k rozvoju jedinečných sociálnych vzťahov založených na vzájomnej pomoci, dôvere a spoločných postupoch. Jeho snahou je zvyšovať povedomie miestnych komunít o problematike sociálnej udržateľnosti a podporovať miestny aktivizmus a sebestačnosť.

Medzi naše aktivity spadajú edukačné programy pre deti v rámci Lesného klubu Handrbolka, ktorý sa inšpiruje konceptom lesných materských škôl. Deti sa pohybujú a trávia najviac času v prirodzenom prostredí ktorým je les. Spoznávajú ho všetkými zmyslami, cítia jeho vôňu, dotýkajú sa kôry stromov, preskakujú a hrajú sa v lesných potokoch, stavajú si lesné domčeky, pozorujú salamandru... Vytvárajú si vzťah ku sebe samým, kamarátom, zvieratám, rastlinám na základe vlastných zažitých skúseností. Takýmto deťom nechýba empatia, fantázia, kreativita a radosť zo života.

Handrbolka